080-087-9977

PRODUCTS

AIR CARE SPRAY
 

   ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบจากบริษัทนำ้หอมและนำ้มันระเหยหอมชั้นนำระดับโลก ปรุงแต่ง
ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะตัว  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ครอบคลุมผู้บริโภคทุกระดับ  รวมทั้งกลุ่ม   HO-RE-CA
ปัจจุบัน เรามีสต๊อกวัตถุดิบมากกว่า 100 กลิ่น