080-087-9977

AIR CARE SPRAY

โรงงานรับบรรจุสเปรย์ ผลิตสเปรย์ปรับอากาศ น้ำหอมปรับอากาศ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบจากบริษัทน้ำหอมและน้ำมันระเหยหอมชั้นนำระดับโลก ปรุงแต่งด้วยเทคโนโลยีเฉพาะตัว  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ครอบคลุมผู้บริโภคทุกระดับ  รวมทั้งกลุ่ม Horeca ปัจจุบัน เรามีสต๊อกวัตถุดิบมากกว่า 100 กลิ่น

READ MORE

INSECT & MOSQUITO REPELLENT SPRAY

โรงงานรับผลิตสเปรย์ไล่ยุง และ สเปรย์ไล่แมลง ปัจจุบันผู้บริโภค เริ่มคำนึงและความสนใจต่อสุขภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มไล่แมลงและยุง บริษัทฯ ได้มีการวจิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่มนี้โดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติและน้ำมันหอมระเหยซึ่งสามารถไล่ และลดการกัดของยุงและแมลงเป็นอย่างดี สินค้ากลุ่มนี้มีทั้งส่วนที่ใช้สัมผัสผิวหนังโดยตรงและใช้ฉีดไล่ทั่วไปในห้อง

READ MORE

COSMETIC SPRAY

โรงงานรับบรรจุเครื่องสำอาง ผลิตสเปรย์เครื่องสำอาง และบรรจุสเปรย์คอสเมติกต่างๆ เช่น ผลิตสเปรย์กันแดด สเปรย์น้ำแร่ ทางบริษัทฯให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนแบบ one stop service ตั้งแต่การพัฒนาสูตร ออกแบบแพคเกจจิ้ง รวมทั้งขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการต่างๆ

READ MORE

PERSONAL CARE

รับผลิตสินค้าใช้ส่วนบุคล มากกว่า 10 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งที่บริษัทฯผลิตภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้งานในครัวเรือน และกลุ่มธุรกิจ HORECA

READ MORE

CLEANING

รับผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป สำหรับใช้ในครัวเรือน และ ภาคอุตสาหกรรม โดยให้คำปรึกษาและแนะนำทุกขั้นตอนในการเลือกสินค้าที่เหมาะสมถูกต้องกับการใช้งาน รวมทั้งขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการต่างๆ สินค้าผลิตภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

READ MORE

CAR CARE

รับผลิตสินค้าทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ ทั้งในรูปแบบน้ำยาและกระป๋องสเปรย์ ปัจจุบันจำนวนตัวเลขของผู้ที่ใช้รถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าคาร์แคร์ รวมทั้งอู้ซ่อมสีรถยนต์ ดีลเลอร์รถยนต์ที่มีศูนย์บริการซ่อมรถให้ลูกค้า ต่างก็มีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ นับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน

READ MORE