080-087-9977

COMPANY PROFILE

บริษัท เอเชีย แอโร่ ออโต้แพค จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสเปรย์และรับบรรจุกระป๋องสเปรย์ ให้คำปรึกษางานบรรจุภัณฑ์กระป๋องสเปรย์ทุกรูปแบบ พร้อมบุคลากรที่เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแบบครบวงจรอย่างเป็นกันเองตั้งแต่พัฒนาสูตร บรรจุภัณฑ์และวาวล์ รวมถึงงานออกแบบฉลากสินค้า และ การประสานงานขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท เอเชีย แอโร่ ออโต้แพค จำกัด และบริษัทในเครือ เริ่มดำเนินกิจการมากว่า30ปี ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณภาพสินค้า และบริการ  เพื่อเป็นการรองรับส่วนการผลิต ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนสินค้ากลุ่ม Household Product  / Personal Care และ Industrial Product ในภาคอุตสาหกรรม จึงลงทุนด้วยงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าขึ้นแห่งที่ 3 ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ดังกว่า รวมทั้งรองรับ ตลาดในภูมิภาคกลุ่ม AEC ที่นับวันจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ   บริษัทฯ มีการคัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยประสบการณ์ ที่จะเข้ามาร่วมกัน พัฒนา บริหารการจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้นโยบาย 3A คือ

ตั้งใจมุ่งมั่น |ล้ำหน้าคุณภาพ | ด้วยความกันเอง


โดยเข้าสู่ระบบ ISO 9001 : 2015 และเร่งพัฒนาและเข้าสู่ระบบ ISO  14001 บริษัทฯ ให้ความสำคัญของฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ( R&D ) เพื่อให้เข้าถึง ความต้องการที่แท้จริงและประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างแม่นยำ รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดในสภาวะปัจจุบัน ที่แข่งขันกันสูง

Asia Aero Autopack Co., Ltd. is specialised in the manufacture of aerosol chemical specialties, aerosol products, household products, personal care products and industrial products use in Thailand and internationally. With over 30 years of experience, we take pride in having the latest technologies and providing the highest quality products and service.

Our company invested more time and money in researching and developing on our equipment and material to meet highest standard globally. We recently launched our 3rd manufacture location which is equipped with imported advanced technology machinery and other equipment worth over 100 million baht, which enables us to meet all the production demands.

At Asia Aero Autopack Co. Ltd., we emphasize on the selection of our human resources. Our teams are highly experienced, professional individuals with positive attitudes allowing them to perform their tasks effectively.

The growth and success of all our 3 manufactures are carried out by the philosophy of the 3A's;

Attention to details | Advance in technology | Affability to our customers

Our goal is to develop long-term relationships with all of our clients. We are fully committed to meet your demands in the most economical, sustainable, and informative way possible.

We are proudly certified by the International Organization for Standardization and ISO 9001:2015, and in the process for ISO 14001.